Portfolio

Adabt logo full color rgb 01

Adabt is een software start-up in de supply-chain optimalisatie voor de transportsector. Adabt biedt een real-time bevoorradingsketen- en optimalisatie platform aan dat automatisch transportinformatie verzamelt en deelt. Dit platform maakt handmatige taken overbodig, versimpelt complexe informatie-uitwisselingssituaties en helpt transporteurs bij het maken van rendabele beslissingen.

Persbericht via TTM.

Exit datum: 2021